Provided by:

Medina Training Center

Formation Suivi de chantier de construction BTP

تكوين: متابعة أشغال البناء

Prochaine session: du 04 au 08Octobre 2020
الدورة القادمة: من 04 الى 08 أكتوبر 2020

Lieu de la formation:  Alger
مكان الدورة: الجزائر العاصمة