Provided by:

Ecole Medina

Formation Conseiller en Marchés Publics- En ligne-

تكوين مستشار في الصفقات العمومية

Prochaine session : de 17 Au 26 Octobre 2021

الدورة القادمة :  من 17 الى 26 أكتوبر 2021 

Lieu de la formation مكان الدورة

Par internet عبر الأنترنت